More Xplozia Webdesign

GERMANIA


Cetăţenii noilor state se bucură atât de libera circulaţie a lucrătorilor garantată prin dispoziţiile articolului 39 şi următoarele din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi de libera circulaţie a serviciilor în afara graniţelor naţionale menţionată în articolul 49 şi următoarele, cu respectarea dispoziţiilor tranzitorii convenite în Tratatul de Aderare. Aceste dispoziţii stipulează că libera circulaţie a lucrătorilor – cu excepţia Maltei şi a Ciprului – este reglementată de acordurile naţionale şi bilaterale. Aceasta înseamnă că accesul la un loc de muncă în Germania este posibil dacă există prevederi legale şi acorduri şi convenţii internaţionale în acest sens (de exemplu, pentru lucrători sezonieri, lucrători detaşaţi şi lucrători cu contract de muncă şi pentru alte categorii profesionale şi ocupaţii). De la data aderării noilor state membre la Uniunea Europeană, nu s-au impus restricţii la libera circulaţie a serviciilor decât în domeniul construcţiilor şi a sectoarelor conexe, al decoraţiunilor interioare şi al curăţătoriei industriale (clădiri, mobile şi autovehicule). Aceste prevederi legale tranzitorii, respectiv restricţii ale liberei circulaţii pe piaţa germană a muncii rămân valabile până la 30 aprilie 2011 pentru statele care au aderat la Uniunea Europeană la 1.05.2004 (UE-8) şi până la 31.12.2013 pentru statele care au aderat la Uniunea Europeană la 1.01.2007 (UE-2).

Ce tip de permis trebuie să aibă un cetăţean din România pentru a putea intra pe piaţa muncii?
Noii cetăţeni UE, care sunt încă supuşi unor prevederi legale tranzitorii, pot desfăşura o activitate dacă deţin un permis de muncă UE eliberat de Bundesagentur für Arbeit (BA) (Agenţia Federală a Muncii) şi pot fi angajaţi numai dacă deţin un astfel de permis. Aceştia au prioritate faţă de cetăţenii din state terţe care ajung în Germania pentru a solicita un loc de muncă. Nu mai este necesar ca aceşti lucrători să deţină un permis de şedere în Germania, în conformitate cu Freizügigkeitsgesetz/EU (Regimul liberei circulaţii/UE).

Lucrătorii care au avut acces neîtrerupt pe piaţa muncii din Germania timp de 12 luni au dreptul la un permis de muncă UE, eliberat de către Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (Oficiul Central pentru Plasarea Forţei de Muncă Străine şi de Specialitate al Agenţiei Muncii) fără restricţii şi pe o perioadă nelimitată.

Cetăţenilor Uniunii Europene li se eliberează din oficiu un document privind dreptul de şedere conferit de legislaţia comunitară prin birourile pentru străini.

Ce criterii se aplică pentru eliberarea unui permis de muncă?
Condiţiile în care se poate elibera un permis de muncă UE, în conformitate cu dispoziţiile articolului 284 şi următoarele din Drittes Buch Sozialgesetzbuch (volumul al treilea al Codului de legi sociale) (şi prevederile suplimentare), precum şi informaţii suplimentare puteţi găsi în fişa informativă „Arbeitsgenehmigungsverfahren-EU für bulgarische und rumänische Staatsangehörige” (Procedura de acordare a permisului de muncă UE pentru cetăţeni bulgari şi români) disponibilă pe pagina de internet www.zav.de >> Arbeitsmarktzulassung>> Rechtliche Bestimmungen und Merkblätte (www.zav.de >> Accesul pe piaţa muncii>> Prevederi legale şi fişe informative).

Ce procedură trebuie să urmeze un solicitant de loc de muncă pentru a obţine un permis de muncă?
Odată ce un solicitant de loc de muncă a găsit un angajator care doreşte să îl angajeze, acesta trebuie să se prezinte la Agentur für Arbeit (Agenţia Muncii) relevantă din circumscripţia în care îşi are sediul potenţialul angajator, pentru a solicita permisul de muncă UE. În plus, pentru căutarea unui loc de muncă, se poate utiliza şi bursa locurilor de muncă online a Bundesagentur für Arbeit: jobboerse.arbeitsagentur.de

De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii?
Informaţii cu privire la procedura de acordare a unui permis de muncă puteţi găsi la www.zav.de >> Arbeitsmarktzulassung (www.zav.de >> Accesul la piaţa muncii). Informaţii suplimentare puteţi obţine şi la Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) din Bonn (Villemombler Straße 76, Tel.             +49 228 713 13 13      ), ai cărui consilieri EURES sunt conectaţi la reţeaua EURES. Puteţi, de asemenea, să contactaţi ZAV pe internet la www.arbeitsagentur.de >> Partner vor Ort >> Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) (www.arbeitsagentur.de >> Partner la faţa locului >> Oficiul Central pentru Plasarea Forţei de Muncă Străine şi de Specialitate ).

Ce procedură trebuie să urmeze un angajator pentru a recruta lucrători originari din România?
Vă rugăm să vă referiţi la cele de mai sus pentru detalii legate de procedurile de emitere a unui permis de muncă UE. A se avea în vedere, în special, că verificarea obligatorie a pieţei muncii (verificarea condiţiilor de angajare şi dacă există candidaţi cu tratament preferenţial) presupune ca fiecare solicitare a unui permis de muncă UE să fie însoţită de o ofertă verificabilă de angajare. Poate fi necesară şi urmarea altor proceduri, precum obţinerea recunoaşterii calificărilor profesionale de către instituţiile relevante. Reţeaua EURES şi consilierii ei pot furniza informaţii de bază despre aceste aspecte.

De unde poate obţine un angajator mai multe informaţii?
Pentru informaţii suplimentare, angajatorii pot contacta Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (pentru datele de contact, consultaţi punctul 4 de mai sus).
Trimiteri la legislaţia naţională din domeniu
Set de reglementări în vigoare:
• Drittes Buch Sozialgesetzbuch (volumul al treilea al Codului social, articolul 284 şi următoarele)
• Arbeitsgenehmigungsverordnung (Regulamentul privind permisele de muncă)
• Aufenthaltsgesetz (Legea privind dreptul de şedere)
• Beschäftigungsverordnung (Ordonanţa privind angajarea)
• Beschäftigungsverfahrensverordnung (Ordonanţa privind procedura de angajare)
• Freizügigkeitsgesetz/EU (Regimul liberei circulaţii/UE)
Setul de reglementări poate fi descărcat şi de pe internet la adresa bundesrecht.juris.de
Restricţii în cazul lucrătorilor detaşaţi

În ce sectoare se aplică restricţii?
Construcţii, inclusiv sectoarele conexe, servicii de curăţenie industrială pentru clădiri, utilaje şi autovehicule, decoraţiuni interioare.

Furnizarea transfrontalieră şi la nivel profesional de forţă de muncă nu este admisă.

Ce restricţii se aplică?
Autorizarea angajaţilor străini cu contract pe o perioadă determinată se bazează pe acordurile încheiate începând cu sfârşitul anului 1988 între Republica Federală Germania şi statele din Europa Centrală şi de Est şi Turcia privind detaşarea şi angajarea lucrătorilor întreprinderilor străine pe baza unor contracte de muncă. Ulterior, angajaţii proveniţi din aceste state pot lucra pe o perioadă determinată în Republica Federală Germania în cadrul unui contingent stabilit pentru îndeplinirea contractelor de muncă încheiate între angajatorul lor şi o întreprindere din Germania. Acorduri interstatale există şi cu noile state membre Bulgaria şi România.

Unde se pot obţine mai multe informaţii?
Informaţii cu privire la modul de detaşare a angajaţilor din sectoarele susmenţionate în Germania puteţi găsi pe pagina de internet www.zav.de >> Arbeitsmarktzulassung>> Informationen für Arbeitgeber >> Werkvertragsarbeitnehmer (www.zav.de >> Accesul la piaţa muncii>> Informaţii pentru angajatori >> Angajaţi cu contract de muncă). Se face referire în special la fişa informativă 16a, care expune în mod detaliat procedura pentru angajaţii cu contract de muncă din noile state membre. Aici puteţi găsi şi informaţii suplimentare, de exemplu, privind aspectul delimitării serviciilor care fac obiectul cerinţei de autorizare şi celor care nu necesită autorizare.